Contact

Contact Us

 • Billing address
  Factor Finance s.r.o.
  Lesná 4107/6
  945 01 Komárno, Slovakia
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
  Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23926/N


  Warehouse address
  Zelený háj 1942 / 71
  947 01 Hurbanovo, Slovakia

 • Tax No.: 44 603 711
  DIČ: 2022770156
  VAT No.: SK2022770156

 • Bank Account Details


  Bank: Všeobecná úverová banka, a.s.

  Account number: 3138555459

  Code of bank: 0200

  IBAN: SK41 0200 0000 0031 3855 5459

  SWIFT/BIC Code: SUBASKBX

  Bank Address: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25

OUR TEAM

Igor Močáry

Managing director & CEO

+421 905 851 027

mocary@factorfinance.eu

 

CONTACT ME

Marek Močáry

Export manager

+421 908 808 363

marek.mocary@
factorfinance.eu

CONTACT ME

Mgr. Helena Močáryová

Financial department

+421 905 261 680

hmocaryova@factorfinance.eu

 

CONTACT ME

Denisa Koštialiková, MSc

Trade manager

+421 944 355 000

denisa.kostialikova@
factorfinance.eu

CONTACT ME

Dominika Batalková

Trade manager

+421 907 794 203

office@factorfinance.eu

 

CONTACT ME

Diana Mravcová

Accounting

+421 915 666 932

 

CONTACT ME

© 2021 Factor Finance s.r.o. All rights reserved.