Ocenenie

Ocenenie

Registra solventných firiem - 2017

Naša spoločnosť získala za rok 2017 certifikát Registra Solventných Firiem podľa hodnotiaceho systému firmy Bisnode Slovensko s.r.o.. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickú stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť a efektívne vedenie podnikania v rámci Slovenskej republiky.

Pečať bonity - 2015

Pečať bonity získalo iba 1,6% podnikov z celkovo 716.134 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky.

AAA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti - 2015

Spoločnosť v roku 2016 získala hodnotenie AAA najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. Týmto bola zaradená medzi 0,5%-a slovenských firiem, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu.

Pečať bonity

Pečať bonity získalo iba 1,2% podnikov z celkovo 224.000 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky.

AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Spoločnosť v roku 2014 získala hodnotenie AA najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. Týmto bola zaradená medzi 4,9%-a slovenských firiem, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu.

Registra solventných firiem

V roku 2015 naša spoločnosť získala certifikát Registra solventných firiem podľa hodnotiaceho systému firmy Bisnode Slovensko s.r.o.. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickú stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť a efektívne vedenie podnikania v rámci Slovenskej republiky.

Významný exportér Slovenskej republiky

V roku 2015 Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. vyhodnotilo našu spoločnosť ako významného exportéra Slovenskej republiky. Podiel podnikov spĺňajúcich kritériá hodnotenia predstavuje len 0,92% z celkového počtu 678.551 subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu.

Spoločensky zodpovedný podnik - 2014

© 2021 Factor Finance s.r.o. Všetky práva vyhradené. | Ochrana Osobných údajov